Witamy Cię na stronie firmy

Hazet

Regulamin

1.Niniejszy regulamin zakupów hurtowych został sporządzony na potrzeby uszczegółowienia warunków współpracy hurtowej pomiędzy kontrahentami, a przedsiębiorstwem P.H.U.P. „HAZET” S.C. Zdzisław i Halina Gorzkiewicz z siedzibą w 95-030 Rzgów ul. Ogrodowa 41, NIP: 7290108872, REGON 004362869 zwanym dalej HAZET S.C.

2.Dostęp do zakupów hurtowych jest możliwy dla firm robiących zakupy do celów firmowych związanych z wykonywaną działalnością (do dalszej odsprzedaży lub na potrzeby wykonywanych produktów lub usług).

3.W celu uzyskania statusu klienta hurtowego, należy dokonać zakupów na kwotę minimum 350 złotych netto.

4.HAZET S.C. udostępnia swoim klientom hurtowym PULPIT KONTRAHENTA (platformę zakupową B2B) za pośrednictwem której mogą złożyć zamówienie, sprawdzić dostępność produktu, cenę.

5.Klient otrzymuje dane do logowania poprzez rejestrację na platformie B2Bhazet.net. Konto nie aktywowane przez klienta w ciągu 60 dni zostanie usunięte z rejestru kont do aktywacji. W celu założenia     nowego konta należy ponownie przejść proces rejestracji.

6. Ceny prezentowane na platformie zakupowej B2B uwzględniają rabat klienta. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

7.Wszystkie ceny prezentowane na stronie wyrażone są w złotych polskich. Przedstawione opisy, zdjęcia czy cena towarów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66)

8. Założenie dostępu do Pulpitu Kontrahenta wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9.Ilości zamawianych produktów powinna odpowiadać opakowaniom zbiorczym (ilość produktów w opakowaniu zbiorczym oznaczona jest w nazwie produktu liczbą w ukośnikach np. /10/)

10.HAZET S.C . zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oferowanych towarów, bez konieczności informowania o tym klienta.

11.HAZET S.C. ustala indywidualne rabaty dla każdego klienta. Wysokość udzielonego rabatu jest uzależniona od wysokości rocznych obrotów klienta. W konsekwencji rabaty mogą różnić się dla poszczególnych klientów. Niezależnie od przyznanego rabatu, klient ma możliwość skorzystania z rabatów przysługujących przy zakupie produktów objętych promocją.

12.HAZET S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości rabatów, bez uprzedniego informowania klienta.

13. HAZET S.C. zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia jeżeli Klient poda nie pełne dane kontaktowe, niewłaściwy adres e-mail lub kontakt z klientem jest niemożliwy.

14.HAZET S.C. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia na każdym etapie w przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia towaru na magazynie.

15.Zamówienie uważa się za złożone z chwilą użycia przycisku „złóż zamówienie”.

16.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty oraz akceptacją regulaminu ustanowionego przez HAZET S.C.

17.Realizacja zamówienia może zostać wstrzymana, jeżeli klient ma zaległości finansowe z tytułu nieopłaconych faktur lub ma przekroczony dopuszczalny limit zadłużenia.

18.Ilości dostarczonych produktów mogą różnić się od ilości zamówionych przez Klienta. Klient otrzyma automatycznego e-maila z informacją o ilościach jakie zostały zrealizowane.

19.Nowi klienci dokonują płatności przedpłatą na konto na podstawie proformy. PeKaO 95 1240 3435 1111 0000 3027 2310 Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie przekazywane jest do realizacji, wysyłka nastąpi w ciągu 3 dni roboczych, czas ten może ulec wydłużeniu w czasie sezonu do 5 dni roboczych).

20.Odroczony termin płatności, możliwy jest po dokonaniu trzech (lub więcej) transakcji przedpłaconych na kwotę minimum 3000tys zł netto. Dla każdego klienta limit transakcji z warunkiem odroczonej płatności ustalany jest indywidualnie.

 

21.Po skompletowaniu zamówienia, wystawieniu dokumentu sprzedaży oraz jego wysłaniu nie ma możliwości dokonania w nim zmiany. Domówienia złożone po sfinalizowaniu pierwotnego zamówienia traktowane są jako osobne zamówienie.

22.Każdorazowo do zamówienia klient otrzymuje dokument sprzedaży (paragon/faktura).

23.Na życzenie klienta dokument sprzedaży może zostać przesłany drogą elektroniczną. W tym celu konieczne jest wskazanie adresu mailowego, na który ma być przekazana faktura.

24.Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firm kurierskich, z którymi aktualnie HAZET S.C. współpracuje. Sprzedający dopuszcza możliwość niezrealizowania wysyłki zamówionego towaru.(każdy taki przypadek będzie ustalany indywidulnie z klientem)

25.Wysyłki realizowane są na adres podany podczas rejestracji konta klienta hurtowego, chyba że podczas składania zamówienia klient wskaże inny adres doręczenia. Po zrealizowaniu zamówienia: to jest wystawieniu dokumentu sprzedaży i jego nadaniu, nie ma możliwości dokonania zmiany adresy wysyłkowego z poziomu nadawcy. Jedyną dostępną formą zmiany adresu doręczenia jest kontakt odbiorcy z firmą kurierską.

26.Czas dostawy jest zależy od standardów firmy transportowej, która dostarcza przesyłkę.

27. Koszt przesyłki dla zamówienia powyżej 600zł netto ponosi HAZET S.C.

28. Koszt przesyłki dla zamówienia poniżej 600zł netto ponosi Klient i jest on indywidualnie ustalany w zależności od wielkości gabarytowej przesyłki.

29. Chęć zwrotu towaru należy zgłosić bezpośrednio do opiekuna handlowego lub na adres e-mail hurtownia@hazet.net w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

30.Reklamacjom podlegają wyłącznie produkty zakupione w HAZET S.C.. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich prawidłowego złożenia. Poprzez prawidłowe złożenie reklamacji należy rozumieć przede wszystkim złożenie jej na obowiązującym formularzu reklamacyjnym i przesłanie go w formie elektronicznej na adres mailowy: faktury@hazet.net.

31.Oryginał protokołu reklamacyjnego należy dołączyć do zwracanego towaru. Wysyłkę reklamowanego towaru należy zrealizować na adres P.P.H.U. „HAZET” S.C. Zdzisław i Halina Gorzkiewicz 95-030 Rzgów ul. Ogrodowa 41 Magazyn B.

32.Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli

- Towar dostarczony ,nie zamówiony.

- Towar dostarczony nie znajduje się na dokumencie dostawy (nadwyżka)

- Towar nie dostarczony, pomimo, że  znajduje się na dokumencie dostawy (brak)

- Zwrot towaru pełnowartościowego uzgodniony z pracownikiem

- Towar uszkodzony.

- Cena (rabat) niezgodna z umową

33.Braki ilościowe lub jakościowe powinny zostać zgłoszone przez klienta nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

34.Podczas doręczenia przesyłki, w przypadku zaobserwowania uszkodzeń zewnętrznych, klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera. Protokół ten, stanowi podstawę do reklamowania jakości usługi spedycyjnej, jak również do zgłoszenia roszczenia o zapłatę równowartości uszkodzonego towaru.

35.HAZET S.C. dokłada wszelkich starań, aby zachować ciągłość dostaw i dostępności towaru. Nie gwarantuje jednak, że każdorazowo będzie dysponował całym asortymentem i odpowiednio dużą jego ilością. Klienci powinni przewidywać swoje zapotrzebowanie wynikające z sezonowości i w konsekwencji dokonywać zakupów z odpowiednim wyprzedzeniem.

36.Wsprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

37.W celu realizacji zamówień HAZET S.C. z siedzibą w Rzgowie przy ul. Ogrodowej 41 (95-030), gromadzi następujące dane kontrahentów: imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa, dane wysyłkowe, numery telefonów, adresy mailowe. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych HAZET S.C. zapewnia możliwość każdorazowej zmiany danych ich wycofania oraz możliwość bycia zapomnianym. Ponadto za zgodą klienta HAZET S.C. gromadzi dane w celach marketingowych. Czas przechowywania danych klienta odpowiada terminowi przechowywania dokumentów księgowych – 6 lat. W celu usunięcia danych lub ich modyfikacji należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem gorzkiewicz@hazet.net. W celu zagwarantowania właściwego działania platformy zakupowej HAZET S.C. zaleca się korzystanie z systemów operacyjnych Windows 7 lub Windows 10 oraz aktualnej wersji przeglądarki Google Chrome, Opera, Edge lub Apple Safari. Używanie starszego oprogramowania może wywoływać błędy uniemożliwiające korzystanie z platformy, a w rezultacie dokonywanie zakupów.